دانلود آهنگ کاروان از محمد حشمتی

کاروان

محمد حشمتی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ کاروان از محمد حشمتی کاروان محمد حشمتی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ کاروان از محمد حشمتی دانلود موزیک کاروان از محمد حشمتی آهنگ کاروان محمد حشمتی آهنگ از محمد حشمتی به نام کاروان متن آهنگ کاروان از محمد حشمتی

متن آهنگ کاروان از محمد حشمتی

دانلود آهنگ کاروان از محمد حشمتی

با ما بودی
بی ما رفتی
چو بوی گل به کجا رفتی

تنها ماندم
تنها رفتی

فتادم از پا به ناتوانی
اسیر عشقم
چنان که دانی
رهائی از غم نمی توانم
تو چاره ای کن که می توانی

گر ز دل برآرم آهی
آتش از دلم خیزد
چون ستاره از مژگانم
اشک آتشین ریزد

دانلود آهنگ کاروان از محمد حشمتی

 

چو کاروان رود
فغانم از زمین
بر آسمان رود
دور از یارم
خون می بارم

نه حریفی تا با او
غم دل گویم
نه امیدی در خاطر
که تو را جوبم

ای شادیِ جان
سرو روان
کز بر ما رفتی

از محفل ما
چون دل ما
سوی کجا رفتی

تنها ماندم
تنها رفتی
چو بوی گل به کجا رفتی

دانلود آهنگ کاروان از محمد حشمتی

موزیک‌های برتر