دانلود آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی گل سرخ علی زندوکیلی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی متن آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی پخش آنلاین آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی دانلود موزیک جدید

متن آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی

دانلود آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی

پس از من یاد یک انسان
همیشه با تو خواهد بود
غم یک روح سرگردان
همیشه با تو خواهد بود
اتاق پاک قلبت مال من شاید نبود اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود

دانلود آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی

تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
تو در آغوش من خورشید بودی ای شب دریا نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود
به دستت میسپارم چشمهای اشکبارم را گل زیبای من باران همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود

دانلود آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی

موزیک‌های برتر