دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب
1 دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب بگو بله گروه دارکوب و روزبه بمانی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب متن آهنگ بگو بله از گروه دارکوب پخش آنلاین آهنگ بگو بله از گروه دارکوب دانلود آهنگ بگو بله از روزبه بمانی

متن آهنگ بگو بله از گروه دارکوب و روزبه بمانی

دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب

کسی خبر نداره امشب از این دل خونم
کسی خبر نداره امشب از این دل خونم
بگو بله بگو بله بگو دردت به جونم
بگو بله های بگو بله های بگو بله

نذار از زیر تور کسی اشکاتو ببینه
نذار از زیر تور کسی اشکاتو ببینه
بگو بله های بگو بله های بگو بله

دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب

به حجله میبرن تورو با چشم گریون
به حجله میبرن تورو با چشم گریون
بگو بله بگو بله های بگو بله های بگو بله
نذار از زیر تور کسی اشکاتو ببینه
بگو بله که داغ تو روی دلم بشینه
بگو بله که داغ تو روی دلم بشینه

دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب

موزیک‌های برتر

دانلود آهنگ بگو بله از گروه دارکوب
بگو بله
گروه دارکوب و روزبه بمانی
--:--
--:--