--:--
--:--
1 نهان مکن روزبه نعمت الهی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی متن آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی پخش آنلاین آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی دانلود موزیک

متن آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی

دانلود آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه
روی بر آسمان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند خربزه در نهان مکن
باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در نهان مکن
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در نهان مکن
کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید
کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید
کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید

دانلود آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی

ناله کنم … ناله کنم .. دم مزن و بیان مکن دم مزن و بیان مکن
دوش چه خورده ای دلا دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه چون خموشان بی گنه
روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن
دوش شراب ریختی … گریختی بار دگر گرفتمت
بار دگر چنان مکن
شراب ریختی بر ما گریختی بار دگر گرفتمت
بار دگر چنان مکن
باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در نهان مکن
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در نهان مکن
خربزه در نهان مکن خربزه در نهان مکن خربزه در نهان مکن
ای دل پاره پاره ام
ای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره ام

دانلود آهنگ نهان مکن از روزبه نعمت الهی

موزیک‌های برتر

نهان مکن
روزبه نعمت الهی
--:--
--:--