دانلود آهنگ واکنش از بهنام علمشاهی
--:--
--:--
1 دانلود آهنگ واکنش از بهنام علمشاهی واکنش بهنام علمشاهی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ واکنش از بهنام علمشاهی دانلود موزیک واکنش از بهنام علمشاهی آهنگ واکنش بهنام علمشاهی از عشقم طفره نرو حرفِ من حرفِ نرو

متن آهنگ واکنش از بهنام علمشاهی

دانلود آهنگ واکنش از بهنام علمشاهی

از عشقم طفره نرو

حرفِ من حرفِ نرو

عشق مُضاعفِ نرو

جهتم سمت توئه

بی جهتم سمت توئه

جهتش سمت توئه

بی جهتش سمت توئه

عشق این چیزا سَرش نیست

این روزا اصاً (اصلاً) غمش نیست

ارزش باختنش نیست

آخ دیگه طاقتش نیست

جهتم سمت توئه

بی جهتم سمت توئه

جهتش سمت توئه

بی جهتش سمت توئه

درِ دل و دلُ تو وا کُنش

به من تو واکنش بده

درِ دل و دلُ تو وا کُنش

به من تو واکنش بده

عشق این چیزا سرش نیست

هرچی بگم کمش نیست

عشق این چیزا سرش نیست

هرچی میگه بسش نیست

دانلود آهنگ واکنش طفره از بهنام علمشاهی

از عشقم طفره نرو

حرفِ من حرفِ نرو

عشق مُضاعفِ نرو

جهتم سمت توئه

بی جهتم سمت توئه

جهتش سمت توئه

بی جهتش سمت توئه

عشق این چیزا سَرش نیست

این روزا اصاً (اصلاً) غمش نیست

ارزش باختنش نیست

این روزا اصاً (اصلاً) غمش نیست

ارزش باختنش نیست

آخ دیگه طاقتش نیست

جهتم سمت توئه

بی جهتم سمت توئه

جهتش سمت توئه

بی جهتش سمت توئه

درِ دل و دلُ تو وا کُنش

به من تو واکنش بده

درِ دل و دلُ تو وا کُنش

به من تو واکنش بده

عشق این چیزا سرش نیست

هرچی بگم کمش نیست

عشق این چیزا سرش نیست

هرچی میگه بسش نیست

دانلود آهنگ واکنش از بهنام علمشاهی

موزیک‌های برتر