--:--
--:--
1 به درک علی عبدالمالکی --:--

متن آهنگ به درک از علی عبدالمالکی

میگی نیستم قلبت خورده ترک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم موندی تنها تک
خوب به درک خوب به درک
انقدر به عکسام خیره شو تا دِق کنی
شباتو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتم و رفتم رفیق
شاید بتونی عکسم و عاشق کنی
هی اشک ِ تمساح میریزی که چی بشه؟!
شبا روزات باید باهم یکی بشه
آلبوم ِ عکسامونو و قیچی میکنم
تممم ِ عکسامون باید یکی بشه
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم موندی تنها تک
خوب به درک خوب به درک
انقدر به عکسام خیره شو تا دِق کنی
شباتو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتم و رفتم رفیق
شاید بتونی عکسم و عاشق کنی
هی اشک ِ تمساح میریزی که چی بشه؟!
شبا روزات باید باهم یکی بشه
آلبوم ِ عکسامونو و قیچی میکنم
تممم ِ عکسامون باید یکی بشه.
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم موندی تنها تک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم موندی تنها تک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خوب به درک خوب به درک
میگی نیستم موندی تنها تک
خوب به درک خوب به درک

موزیک‌های برتر