عطر خاطره

علی زندوکیلی
--:--
--:--
1 عطر خاطره علی زندوکیلی --:--

متن آهنگ عطر خاطره از علی زندوکیلی

بیا به افسانه ی من به خلوته خانه ی من
بیا ببین چه کرده ای با دله دیوانه ی من
بیا ببین چه کرده ای با دله دیوانه ی من
به غصه ی فرسته ها دوباره بالو پر بده
تو اوجه عاشقانه ای به آسمون خبر بده
به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی
تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی
با خیاله تو رد شدم از شبه تنهایی
هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی
ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی
میرسد به من تا ابد این همه زیبایی
بیا به دیوانگیم به خلوته خانگیم
که تن دهد به شعله ام دوباره پروانگیم
چه عاشقانه میشود کنار تو زندگیم
بگو از آرامشه من از آخرین خواهشه
من بگو تو از زمزمه ی ترانه ی سرخوشه من
تو خوابه یک منظره ای خیاله یک پنجره ای
که میوزد نگاه تو در عطر هر خاطره ای
با خیاله تو رد شدم از شبه تنهایی
هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی
ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی
میرسد به من تا ابد این همه زیبایی

موزیک‌های برتر

عطر خاطره
علی زندوکیلی
--:--
--:--