علی زندوکیلی گلهای شمعدانی

گل‌های شمعدانی

علی زندوکیلی
--:--
--:--
1 علی زندوکیلی گلهای شمعدانی گل‌های شمعدانی علی زندوکیلی --:--

جزئیات موزیک

دانلود آهنگ گل‌های شمعدانی از علی زندوکیلی تکست علی زندوکیلی گل های شمعدانی علی زندوکیلی گلهای شمعدانی Download Ali Zandvakili Golhaye Shamdani

متن آهنگ گل‌های شمعدانی از علی زندوکیلی

دانلود آهنگ گلهای شمعدانی از علی زندوکیلی

Download Ali Zandvakili Golhaye Shamdani

گل های شمعدانی همه شکلِ تو هستند

رنگین کمان را بر سرِ زلفِ تو بستند

تا طاقِ ابرویِ بُت من ، تا به تا شد

دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

یک چِکه ماه افتاده بر یادِ تو و ، وقتِ سحر

این خانه لبریزِ تو شد ، شیرین بیان حلوای تَر

امشب تمامِ عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی ، با من بمان با من سحر کن

بشکن سرِ من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن ، مطرب خبر کن

امشب تمامِ عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی ، با من بمان با من سحر کن

بشکن سرِ من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن ، مطرب خبر کن

تو میرِ عشقی تو میرِ عشقی عاشقان بسیار داری

دانلود آهنگ گلهای شمعدانی از علی زندوکیلی

پیغمبری با جانِ عاشق ، با جانِ عاشق کار داری

یک چِکه ماه افتاده بر یادِ تو و ، وقتِ سحر

این خانه لبریزِ تو شد ، شیرین بیان حلوای تَر

امشب تمامِ عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی ، با من بمان با من سحر کن

بشکن سرِ من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن ، مطرب خبر کن

امشب تمامِ عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی ، با من بمان با من سحر کن

بشکن سرِ من کاسه ها و کوزه ها را

کج کن کلاه دستی بزن ، مطرب خبر کن

دانلود آهنگ گلهای شمعدانی از علی زندوکیلی

موزیک‌های برتر

علی زندوکیلی گلهای شمعدانی
گل‌های شمعدانی
علی زندوکیلی
--:--
--:--