در سوگ حبیب

امیر تاجیک
--:--
--:--
1 در سوگ حبیب امیر تاجیک --:--

متن آهنگ در سوگ حبیب از امیر تاجیک

هرکه دریای بی پایان فتاد
همچو ما در بحر بی پایان فتاد
عشق جانان اتشی خوش برفروخت
شعله ای در جان مشتاقان فتاد
رند مستی سر به پای خم نهاد
قل قل در مجلس رندان فتاد
آنکه جان بفروخت درد دل خرید
نیک سودا کرد و خوش ارزان فتاد
یار مارا کار با اقیار نیست
کار او ای یار با خوبان فتاد

موزیک‌های برتر