--:--
--:--
1 حیف امیر یگانه --:--

متن آهنگ حیف از امیر یگانه

رفت اونم بعد از این همه وقت
بعد از اون روزای سخت
اونکه میگفت تا آخرش هست

می دونست نمی خواست همیشه بمونه
ولی ازم ساخت یه دیوونه
هیچکی اینجوری قلب منو نشکست

می‌دونست نمی‌خواست همیشه بمونه
فقط اومد که بگذرونه
یه چند وقتی رو مثل یه عاشق

اینکه حس پیدا می‌کنم آخر بهش
مهم نبود واسش آخرش
مهم نبود حس یه عاشق

حیف …
گذشت اون روزا حیف شدیم تنها
حیف گذشت اون روزا حیف از عمر ما

دوره‌ی کوتاهه روزای خوب من خیلی زود سر اومد
همه فکرایی که ازش میترسیدم درست در اومد
میدونست نمی‌خواست همیشه بمونه
فقط اومد که بگذرونه یه چند وقتی رو مثل یه عاشق

اینکه حس پیدا می‌کنم آخر بهش مهم نبود واسش آخرش
مهم نبود حس یه عاشق

حیف …
گذشت اون روزا حیف شدیم تنها
حیف گذشت اون روزا حیف از عمر ما

موزیک‌های برتر