دیوار به دیوار

میلاد درخشانی
--:--
--:--
1 دیوار به دیوار میلاد درخشانی --:--

متن آهنگ دیوار به دیوار از میلاد درخشانی

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همینجاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
گر صورت بی صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همینجاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

موزیک‌های برتر

دیوار به دیوار
میلاد درخشانی
--:--
--:--