نفس نفس

شهرام شکوهی
--:--
--:--
1 نفس نفس شهرام شکوهی --:--

متن آهنگ نفس نفس از شهرام شکوهی

عزیزم بغل کن نگاهمو بگو بیقراری چه عالی
چه حالی نگاهم کن باز با حالی که داری
عزیزم بغل کن نگاهمو بگو بیقراری چه عالی
چه حالی نگاهم کن باز با حالی که داری
نفس نفس نفس زندگی شدی برام میخوام
تا آخرش ازت نفس بخوام
از وقتی دیدمت با همه بهم زدم
همونقد عاشقی که حدسشو زدم
تو بارون چتر تو نمیتونه نباشه
که رو دستام عطر تو نمیتونه نباشه که
نگاه تو برام نوازشه عشقه
با تو برای من هر چی بشه عشقه
نفس نفس نفس زندگی شدی برام
میخوام تا آخرش ازت نفس بخوام
از وقتی دیدمت با همه بهم زدم
همونقد عاشقی که حدسشو زدم
عزیزم بغل کن نگاهمو بگو بیقراری چه عالی
چه حالی نگاهم کن باز با حالی که داری

موزیک‌های برتر