طفره نرو

زانیار خسروی
--:--
--:--
1 طفره نرو زانیار خسروی --:--

متن آهنگ طفره نرو از زانیار خسروی

قسم به تو من دلمو
قسم به تو تفره نرو
بده دلتو دسته منو
بگو می دونی قصد منو
باید اینو من بهت بگم
خوشم اومده ازت یه کم
بیشتر توجه کن به من
نزار که از دست برم
من دوست دارم و یه بی قرارم
کسی که نمی تونه بی تو بمونه
عشقم… بیا جلو چشمم
آخه دل به تو دادم، چه خوبه حالم
تو عزیز منی و همه چیز منی عشقم
واسه عشقت تشنم
هنوز نمی شه باور خودم
اینقدر زود عاشقت شدم
اگه بمونی پیشم
تازه عاشقترم می شم
تویی دلیل همه خوشیام
هر جابری من با تو می یام
فقط یه نگاه بکن تو چشمام
ببین از ته دل تورو می خوام
من دوست دارم و یه بی قرارم
کسی که نمی تونه بی تو بمونه
عشقم… بیا جلو چشمم
آخه دل به تو دادم، چه خوبه حالم
تو عزیز منی و همه چیز منی عشقم
واسه عشقت تشنم
باید اینو من به تو بگم عزیزم با تو هستم تا همیشه
حتی نمی خوامم فکرشم بکنم… تو نباشی آخه نمی شه
فقط بیا بزن یه لبخند با تو هستم … تویی عشقم
پس بازم می گم دوستت دارم عاشقتم
عزیزم بیا جلو چشمم
من دوست دارم یه بی قرارم
کسی که نمی تونه بی تو بمونه
عشقم… بیا جلوی چشمم
آخه دل به تو دادم، چه خوبه حالم
تو عزیز منی و همه چیز منی عشقم
واسه عشقت تشنم
من دوست دارم… من دوست دارم… من دوست دارم…
آخه دل به تو دادم… دل به تو دادم… دل به تو دادم…
من دوست دارم یه بی قرارم
کسی که نمی تونه بی تو بمونه
عشقم…بیا جلوی چشمم
آخه دل به تو دادم وچه خوبه حالم
تو عزیزمنی و همه چیز منی عشقم
واسه عشقت تشنم

موزیک‌های برتر