مستر کلاس آشنایی با انواع سبک های موسیقی

مستر کلاس آشنایی با انواع سبک های موسیقی (کلاسیک، جز، پاپ، راک، متال، رگه، فیوژن، الکتریک و …) به همراه الگوهای شنیداری موسیقی جهت درک بهتر مطالب، پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ زیر نظر علیرضا مهدی زاده برگزار می شود.

ادامه