اعطاى جایزه نوبل ادبیات به ترانه سرا و خواننده سرشناس آمریکایى

​اعطاى جایزه ى نوبل ادبیات به جناب «باب دیلن» ترانه سرا و خواننده ى سرشناس آمریکایى گواهى بر این نکته ى ظریف است که «ترانه» به عنوان یک رسانه از چه جایگاهى بر خوردار است. این مهم وظیفه ى ترانه سرایان و شاعران جوان کشور را صدچندان مى کند که فارغ از پرداختن به موضوعات روزمره

ادامه