از تتلو عذرخواهی میکنم که انقدر دیر شخصیت و کارهاشو آنالیز کردم

​اول بگم که خیلی از خودم ناراحتم که انقدر دیر دارم از امیر تتلو حمایت میکنم، شاید دلیلش این باشه که خیلی دیر کاراشو فهمیدم. واقعا مردم باهوشی داریم بیخود نیست این همه طرفدار داره، کارش حرف نداره. الان که دارم کاراشو گوش میکنم، میبینم این ادم چقدر با استعداده این ادم نابغه است، توانایی

ادامه