پیشکسوت موسیقی نواحی تنها مانده است / فروش منزل برای درمان فرزند

​استاد عزیز بساق،یکی از نوازندگان بی بدیل ساز سرنا در الیگودرز این روزها در آستانه صد سالگی به دنبال تامین هزینه درمان پسرش برای پیوند ریه و خرید کپسول اکسیژن است. پرویز بساق،فرزند استاد عزیز بساق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط نا مطلوب پدر و برادر بیمارش بیان کرد: متاسفانه مدتی

ادامه