اجرای علی قمصری در پارلمان اروپا

​این حاصل گفت و گوست نه تلاش براى فتح. هنر راه هایى را به روى جهانى شدن باز مى کند که توسط سیاست و جنگ بسته شده. درهایى را باز مى کند که با تحمیل ایدئولوژى هاى افراط گرایانه قفل شده. کلید واقعى همین تار است که اینجا مى بینید… برایم عجیب نیست که شخصیت

ادامه

تور کنسرت آلبوم طریق عشق در اروپا

​سال ۱۳۶۷ در فرانسه؛ تور کنسرت آلبوم طریق عشق محمدرضا شجریان به همراه زنده یاد پرویز مشکاتیان، بیژن کامکار، داریوش پیرنیاکان و نفرات پشت سر از راست محمد فیروزی، اردشیر کامکار و دختر بچه جلوی عکس آوا خانم مشکاتیان. آلبوم طریق عشق به تازگی در ایران منتشر شده است.  

ادامه