جشن زادروز ارسلان کامکار در شب اجرای ارکستر البرز

​دیشب دو تا تولد داشتیم. یکی فرزند جدید ارکستر البرز،”شب آذربایجان” که حاصل ذوق و هنر و تلاش یکایک اعضای محترم و عزیز ارکستر البرز و همچنین هنرمندان آذری گروه موغام بود و دیگری سالروز زمینی شدن استاد بزرگوار و بی بدیل، مهربان و متین، مردی از خاندان کامکارها، ارسلان خان کامکار .عمو ارسلان عزیزم

ادامه