حامد زمانی از سکوت رسانه‌ها در برگزاری یک اجرای سازمانی انتقاد کرد

حامد زمانی با انتشار تصویری از یک اجرای سازمانی در شهرستان خوی، از سکوت رسانه ها در قبال این رویداد انتقاد کرد. این اجرا و سایر برنامه های این خواننده اغلب با فراخوان عمومی و تبلیغات گسترده سازمان‌های مرتبط و به صورت کاملا رایگان در شهرستان‌های مختلف کشور برگزار شده که با توجه به مناسبت های گوناگون و

ادامه