دیدار لوریس چکناواریان و ناصر ملک مطیعی

​خوشحالم که بعد از گذشتِ چهل سال دوباره اسطوره ى سینماى ایران ناصر ملک مطیعى را در جشن تولد دوست عزیزم دیدم، به خودشان و هنرشان افتخار میکنم. لوریس چکناواریان، ناصر ملک مطیعی و قشنگ کامکار مهمانان شب زادروز شبنم سمیعیان بودند.

ادامه