اجرای زنده مهدی مقدم در کشتی اقیانوس پیمای سانی

برای اولین بار در ایران مهدی مقدم در کشتی اقیانوس پیمای سانی در مسیر حرکت از جزیره کیش به جزیره قشم به اجرای زنده می پردازد. حرکت از کیش ساعت ۱۸ چهارشنبه ١٣٩۶/۰۱/۲٣ بازگشت از قشم ساعت ۲۲ پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

ادامه