آهنگ الله اکبر حبیب؛ صدا و پیامی علیه ظلم

حبیب در یادداشت کوتاهی که در کنار این قطعه منتشر کرده، یادآور شده است، این آهنگ حدود بیست سال پیش در آمریکا ضبط شد، ولی هیچ گاه انتشار پیدا نکرد. شعر آن از «اتو رنه کاستیلو» شاعر انقلابی گواتمالاست که از اسپانیایی به فارسی ترجمه و توسط حبیب محبیان خوانده شده است. این آهنگ صدا

ادامه