کنسرت امیر تاجیک به زودی در تهران برگزار خواهد شد

​دو برادر مهربون و بسیار خوش اخلاق و پر از انرژى امید و امیر تاجیک عزیز که بنده ى حقیر افتخار تهیه ک… ​دو برادر مهربون و بسیار خوش اخلاق و پر از انرژى امید و امیر تاجیک عزیز که بنده ى حقیر افتخار تهیه کنندگى امیر عزیز را به تازگى به عهده گرفتم و

ادامه