صفحه رسمی استاد ایرج در اینستاگرام

امیر فیروزبخت نوازنده چیره دست ویولن و رهبر ارکستر گروه استاد حسین خواجه امیری (ایرج) خبر از بازگشایی صفحه رسمی استاد ایرج در اینستاگرام داد. همچنین ایرج با انتشار یک فایل ویدئویی و صحبت با مخاطبانش این صفحه را تایید کرد. irajkhajeamiri  

ادامه