محمد علیزاده مهمان امیر قلعه نویی

با امیرخان قلعه نوعی در تبریز به دعوت ایشون به صرف ناهار. دیشبم اولین شب کنسرت بود که کلی کیف کردیم و به امید خدا سه شب دیگه مهمون مردم نازنین تبریزیم. اینجا همه چی خوبه اخه بوی پدربزرگ و مادربزرگ خدابیامرزمو میده

ادامه