اقدام خیرخواهانه محسن شریفیان برای درمان موسی کمالی

سرپرست گروه «لیان» نشان هنری فستیوال بین المللی نوازندگان «نی انبان» را که برای درمان موسی کمالی – خالق نوای جهله به حراج گذاشته بود، به مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اهدا کرد. محسن شریفیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: قول داده بودم نشان فستیوال نی انبان اسپانیا رو به کسی بدم که هزینه های درمان

ادامه