اولین قطعه رسمی پدرام پالیز منتشر شد

تیزر اولین قطعه رسمی پدرام پالیز با حضور یاشار خسروی و مهرناز دبیرزاده منتشر شد. تیزر اولین کار رسمى پدرام پالیز از موسسه آوازى نو مدیر هنرى یاشار خسروى ، مهدى حسین زاده تنظیم: امیر میلاد نیکزاد خواننده: پدرام پالیز تنبک: مهرناز دبیرزاده سینتی سایزر، ساکسفون سوپرانو : یاشار خسروی ویولن : جابر اطاعتى سپیده

ادامه