رضا صادقی در اول مهر

رضا صدادقی با انتشار تصویری از خود در اولین روزی که به مدرسه رفت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید رو تبریک گفت: روزهـاى مدرسه و حال و هـواى نیمکت و زنگ تفریح و معلم … تبریک میگم به همه مدرسه ایى هاى با حال و امیدوارم به جز درس شیطنت هاى کودکى و نوجوانى هم

ادامه