کدهای پیشواز ایرانسل آهنگ های مسعود صادقلو

کدهای پیشواز ایرانسل قطعات محبوب مسعود صادقلو و مهدی حسینی در دسترس کاربران این اوپراتور قرار گرفت. مسعود صادقلو اعلام کرد به زودی کدهای همراه اول نیز اعلام خواهد شد. آخر شب: ۴۴۱۱۷۲۴۸ با تو این دل: ۴۴۱۱۷۲۴۹ دستای مریضت: ۴۴۱۱۷۲۵۰ دیوونه بازی: ۴۴۱۱۷۲۵۱ فعال سازی از طریق ارسال کد به ۷۵۷۵

ادامه