رییس جمهور ایرانی الاصل عراق درگذشت

جلال طالبانی (معروف به مام جلال) رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق و رییس جمهور ایرانی الاصل عراق در سن هشتاد و سه سالگی درگذشت. ایشان و حزبش از مخالفان همه پرسی کردستان عراق در مقطع فعلی بودن و برعکس حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی که ضد ایران و ایرانی ستیز هستند؛ عاشق ایران و

ادامه