بارش برفت در روز اربعین حسینى

بارش برفت در روز اربعین حسینى برایم دلچسب بود حس عجیبى دارم این روزها و هر وقت به اخرش میرسى یادت مى افته همیشه خدا اون بالاست… اما بعضى مواقع فراموش میکنى.. سرتو بالا بگیر و راه برو، به هدف هاى ریز و درشت زندگیت فکر کن به داشته هایت فکر کن، بهشون اعتقاد داشته

ادامه