بازگشایی مسیر برای عبور خودروی آتش نشانی در تهران

​بازگشایی مسیر برای عبور خودروی آتش نشانی در یکی از خیابان های تهران واکنش های جالبی را از سوی کاربران شبکه های اجتماعی در پی داشت. به نظر می رسد حادثه تلخ ساختمان پلاسکو تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی را نسبت به وضعیت شغلی آتش نشانان گذاشته است.

ادامه