آیین گرامیداشت «دهقان فداکار» در فرهنگسرای بهمن

​این مردِ مهربان ریزعلى خواجوى یا همان دهقان فداکار درس فداکاران فارسى کلاس سوم دبستان است. حدود هفت یا هشت سال پیش آیین گرامیداشت باشکوهى براى ایشان در فرهنگسراى بهمن گرفتم. از طرف موسسه نغمه شهر سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران سپردیم تاتعدادى از عاشیق هاى آذربایجان داستان او رابه نظم کشیده و به شیوه خودشان به شکل

ادامه

بزرگداشت مولانا و حافظ در شیراز

​شب گذشته در بین تعداد بى شمارى از علاقمندان و دوستداران فرهنگ، هنر و ادبیات ایران زمین ، بزرگداشت دو ستاره پُرفروغِ آسمان ادب و هنر ایران زمین مولانا و لسان الغیب حافظ را در آرامگاه لسان الغیب حافظ شیرازى بر پا داشتیم و با اجراى موسیقى و اشعارى از این دو پهلوان ادبیات ایران

ادامه