هر شب ۳۰ بلیت رایگان کنسرت اپرای حلاج برای افراد کم توان

نوید خوش به کسانى که قدرت خرید بلیت اپراى حلاج را ندارند نگران نباشید هر شب سى صندلى اختصاص دادیم به کسانى که توانایى خرید بلیت اپراى حلاج ندارند شما مى تونید براى دریافت کارت ورود به اپرا هر شب از ساعت هشت تا نه به درب دربند کاخ سعد اباد مراجعه و نام نویسى

ادامه