اجراى تهران آنسامبل در یازدهمین فستیوال بین المللى موسیقات تونس

​بخشى از اجراى تهران آنسامبل در یازدهمین فستیوال بین المللى موسیقاتِ کشور تونس، با آهنگسازی حمید خوانساری و یاشار اطاعتی. آواز: وحید تاج حمید خوانسارى: سرپرست و نوازنده عود یاشار اطاعتى: کمانچه مرجان مهربان: قانون سارا رضازاده: تار بهار مدیری: قیچک آلتو بامداد ملکى: تمبک

ادامه