یادمان «قیصر امین پور»

شنبه ۸ آبان مراسم بزرگداشت قیصر امین پور با اجرای وحید تاج و بهمن فریادرس بر روی اشعار امین پور برگزار خواهد شد. این برنامه راس ساعت ۱۸:۳۰ آغاز و ورود برای عموم آزاد است.

ادامه