روز جهانی کودک مبارک

بهنام بانی عکسی از خود و خواهر زاده خردسالش را به مناسبت روز جهانی کودک به اشتراک گذاشت. کاش میشد بچـگی را زنده کرد / کودکی شد کودکانه گـریه کرد . . . شعر قهر قهر تا قیامت را سرود ! / آن قیامت که دمــــی بیشتر نبود . . . فاصله با کودکی هایمان

ادامه