خشایار اعتمادی سه قطعه جدید را منتشر خواهد کرد

خشایار اعتمادی پس از ایام سوگواری محرم سه قطعه «دیر به فکر افتادی»، «از تو نه» و «به چه حقی منو عاشق کردی» را منتشر خواهد کرد. همچنین خشایار اعتمادی بخشی از قطعه «به چه حقی منو عاشق کردی» را به صورت زنده در صفحه اینستاگرام به اشتراک گذاشت:

ادامه