استاد ابراهیم ناعم درگذشت

استاد ابراهیم ناعم شاعر و قصیده سراى نام آشناى کشور و از دوستان نیمایوشیج و رییس انجمن ادبى حکیم ناصرخسرو صبح امروز به دلیل عارضه ى قلبى در بیمارستان مهر تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد! این ضایعه را به جامعه ادبى کشور تسلیت مى گویم!

ادامه