فعالیت های جدید ساتگین یغمایی در موسیقی

ساتگین، دختر کوروش یغمایی و خواهر کاوه و کامیل یغمایی است. همکاری در آلبومهای پدر (کوروش یغمایی) و برادر (کاوه یغمایی) در نقش کرال و همخوان از فعالیت های او به شمار می آید. کاوه یغمایی در صفحه اینستاگرام خود برای خواهرش نوشت: کاوه یغمایی: با وجود زحمات زیادى که ساتگین یغمائى در هنر موسیقى

ادامه