مرتضی محجوبی از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران

​مرتضی محجوبی (۱۲۷۸ خورشیدی در تهران – ۱ فروردین چهل و چهار)، نوازنده پیانو است. او از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران به شمار می‌رود. او سال‌ها تکنواز پیانو در برنامه گل‌های رنگارنگ بود. مرتضی محجوبی در محافل هنری ایران به نام مرتضی‌خان و یا مرتضی‌خان محجوبی معروف است. او را در نوازندگی پیانو، یک نابغه

ادامه