هجوم کاربران ایرانی به صفحات خانواده ترامپ!

​ای کاش سیاستگذاران فرهنگی و اخلاقی جامعه، هر چه زودتر متوجه می شدند یا می پذیرفتند روش هایی که برای آموزش و نهادینه کردن، فرهنگ، اخلاق و هویت اجتماعی در این سال ها دنبال کرده اند، نیاز به بازنگری و تحول اساسی دارد. گذشته از مجموعه ی مسائلی که در جامعه ی اطراف خود می

ادامه

هیتلر با کراوات قرمز

​سرانجام حق به حق دار رسید! دوست داشته باشیم، یا نداشته باشیم «دونالد ترامپ» با تمام حماقتها و حرفهای خطرناکش چهره واقعی ایالات متحده آمریکاست. چهره ای که «اوباما» با «ماندلا» بازی سعی در بزک کردن آن داشت. نمی شود روی استخوان قبایل قتل عام شده ی سرخپوست ایستاد و دم از آزادی زد، نمی

ادامه