فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

تسلیت به اونهایی که منِش حسینی دارن، تسلیت به همه اون ادمایی که با خوردن حق یه مظلوم صدای فریادشون به اسمون بلند میشه، تسلیت به همه مردایی که ذره ای از مردونگی حسین (ع) تو رفتارشون دیده میشه،تسلیت به همه ادمایی که نه تو این شبا بلکه همه شبا به فکر دستِ همنوعی رو

ادامه