سو استفاده «پرویز بولبوله» از ملودی «ماکان بند»

رهام هادیان خواننده ماکان بند سرانجام به حواشی اخیر در خصوص قطعه «هر بار این درو» که ملودی آن بدون ذکر نام ماکان بند توسط پرویز بولبوله خواننده مطرح آذربایجانی مورد استفاده قرار گرفته بود پاسخ داد. دلمون ازین اقا نگرفته چون یه خواننده بسیار معمولى تو باکو هستن یادتون باشه استورى گذاشتیم و ابراز

ادامه