حکم رسمی پزشک عباس کیارستمی / تنبیه یا تشویق؟!

​با این حکم سازمان نظام پزشکی مشخص شد که هر کسی بعد چند سال دانش جوییدن و به پشتوانه آن روپوش سفید پزشکی پوشیدن می تواند در کسوت پزشک احمدی مرحوم، هر چه می خواهد بر سر بیماری که زیر تیغ جراحی اوست بیاورد و بعد از آن به سه ماه مرخصی – لابد با

ادامه