تنها صداست که می‌ماند

​سلام پسر دوست داشتنى، میدونم حالت خوبه و صدات و سازت کوک اینجا خبرى نیست، راحت تر بگم؛ اینجا چراغ عشق روشن نیست… شنیدم با لبخند خدا سلفى مى گیرى پسر!؟ جاى مارو هم خالى کن عزیز… اینجا مردم و دوستانت همه بیادت هستن و یاداورى میکنن محبتهات رو… میتونم تصور کنم که چه ملودیهایى

ادامه