نوشته نیویورک تایمز در مورد قطعه شهر خاموش به آهنگسازی کیهان کلهر

یادداشت نیویورک تایمز در ارتباط با پنج موردی که موسیقی‌ کلاسیک و سیاست با هم ارتباط پیدا میکنند. در این مقاله از قطعه شهر خاموش که برای قربانیان حلبچه نوشته و توسط گروه جاده ابریشم اجرا شده به عنوان یکی‌ از پنج قطعه مهم موسیقی‌ کلاسیک که فضای سیاسی اجتماعی دارند یاد شده است. The symphony

ادامه