فراخوان جذب نوازنده توسط سیروان خسروی

سیروان خسروی پس از چند روز دوری از شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار این پست اعلام کرد که به دنبال نوازنده جدید برای گروه خود است که جزئیات آن به شرح زیر است: ١- نوازنده ساز درامز ٢- نوازندگانى که از مهارت کافى جهت تکنوازى (سازهاى غیر ایرانى) برخوردارند ویدیو نوازندگى خود را همراه سابقه

ادامه