گور دخمه هاى پالمیران در جزیره خارگ

​در جزیره ى خارگ این مقبره ها به عنوان معبد نیز مورد استفاده قرار مى گرفته است. بر همین اساس در ایران تنها در خارگ « گور معبد » کشف شده است ولی نمونه های مشابه آن در مناطق نسا و پالمیر دیده میشود. اقوام « پالمیر » در نزدیکی سوریه زندگی می‌کردند و عمدتا از طریق دریا به

ادامه